gps

gps

บริษัท gps ในไทย gps – วิธีใช้งาน  กระบวนการดำเนินการงาน g p s เป็นยังไง วิธีการใช้งาน GPS ลักษณะการทำงาน คือ Global Positioning System หรือ ระบบซึ่งสามารถรุตำแหน่งได้ทั้งโลก โดยตำแหน่งนั้น ได้จากการคำนวณพิกัดดาวเทียมทั่วทั้งโลก โดยมีดาวเทียมปริมาณ 24 ตัวทั้งโลกนี้ คอยหาตำแหน่ง  ในส่วนของความแม่นยำของการชี้เฉพาะตำแหน่งนั้น จะสังกัดตำแหน่งของดาวเทียม รวมทั้งความแปรปรวนของลำดับขั้นบรรยากาศ และลักษณะอากาศ ณ ณ เวลานั้น ด้วย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริเวณจุดรับสัญญาณ ตัวอย่างเช่น การบดบังจากกระจก ละอองน้ำ นึกสูง ต้นไม้ พวกนี้ล้วนก่อให้เกิดผลเสียค่าความถูกต้องแม่นยำของ  ทั้งหมด โดยปัจจุบัน GPS มีนิยมใช้อยู่ 2 ทางเข้า geniustracks ระบบ คือ  Navigator และ Tracking ระบบพูดตำแหน่ง […]